Misyonumuz

Home / Misyonumuz

Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti kararları!
Muzaffer ordumuzun 44 günlük Vatanseverlik Savaşı’ndaki şanlı zaferi sonucunda, 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası kabul görmüş toprakları işgalden kurtarılmıştır. Göyça-Zangezur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Göyça-Zangezur Cumhuriyeti’ndeki ekonomik toprakların bölünmesi hakkında kararname 20 Ağustos 2021, 13:00 Batı Azerbaycan’dan ve günümüz Ermenistan’ından kovulan Azeri nüfusun tarihi anavatanlarına dönüşünden sonra, Göyça-Zangezur Cumhuriyeti topraklarında rahat, güvenli, ebedî yaşamlarını sağlamak ve bölgenin sürdürülebilir ve dengeli kalkınması için. Göyça-Zangezur Cumhuriyeti ekonomisi, 10 Mart 2021 tarihinde, Göyça-Zangezur Cumhuriyeti, Ukrayna Komünist Partisi Yüksek Konseyi Yüksek Danışma Konseyi tarafından kabul edilen tarihi Deklarasyonun bana verdiği yetkilerin rehberliğinde, kuruluş, ben karar veririm:
Göyça-Zangazur Cumhuriyeti’nin ekonomik topraklarının aşağıdaki bölünmesi onaylanmalıdır: 1.1 Başarkecher (Vardenis), Chambarak (Krasnoselo), Kavar, Karvansaray (İcevan), Dilican bölgelerini—Göyça-Karakoyunlu ekonomik bölgesini; 1.2 Yukarı Karabağlar, Gamarlı (Artaşat), Uluhanlı (Masis), Vedi (Ararat) bölgelerini—Vedibaşar-Zangibaşar ekonomik bölgesini; 1.3 Soylan (Azizbeyov, Vayk), Keşişkend (Yexegnadzor) bölgelerini—Dera-Alayaz ekonomik bölgesini; 1.4 Karakilsa (Sisakan), Gafan, Görüs, Mehri bölgelerini—Zangazur ekonomik bölgesini kapsayacaktır. 2. Göyça-Zangezur Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bundan sonraki faaliyetlerinde bu kararnameyi esas almalı ve kararnameden kaynaklanan sorunları çözmelidir. Göyça-Zangezur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından 20 Ağustos 2021’de onaylanan Göyça-Zangezur Cumhuriyeti’nin toprak yönetimine ilişkin yönetmelikte şu ifadeler yer almaktadır:

 1. Göyça-Zangezur Cumhuriyeti 4 (dört) ekonomik bölgeden (ilçe) oluşmaktadır.
 2. Göyça-Zangazur Cumhuriyeti’nin ekonomik toprakları, cumhurbaşkanı kararıyla atanan ve serbest bırakılan vali tarafından yönetilir.
 3. Göyça-Zangazur Cumhuriyeti Ekonomik Bölgeleri Bölgeleri, Cumhurbaşkanı’nın emriyle atanan ve serbest bırakılan Yürütme Başkanları tarafından yönetilir.
 4. Ekonomik bölgelerin bölgesel yürütme yapısının yürütme başkanının yardımcıları ve yürütme gücünün daire yöneticileri, bölge yürütme başkanının sunumu üzerine ilgili valilerin emriyle atanır ve görevden alınır. bölgesel yürütme yapısındaki pozisyonlar, bölge yürütme başkanının emriyle gerçekleştirilir.
 5. Ekonomik bölgelerin bölgesel yürütme gücünün başkanları, ekonomik bölgelerin valilerine tabidir.
 6. Köylerin yönetimi:
  6.1 Köyler, 5 (beş) yıl için özgür, demokratik seçimlerle seçilen 5-7 (beş-yedi) üyeden oluşan Köy Toplulukları tarafından yönetilir.
  6.2 Köy Cemaati üyeleri, kendi aralarından gizli oyla Köy Cemaati başkanlığına bir aday seçerler.
  6.3 Köy muhtarı başkanlığına aday gösterilen kişi, kaymakamın emriyle köy muhtarlığına atanır.
  6.4 Köy muhtarı yaptığı işte bir hata yaparsa, işini gerektiği gibi yapamıyorsa, muhtarın emri ve mahalle muhtarı arasından bir başka adayın emriyle görevinden alınır. Topluluk üyeleri başkan olarak atanır.
 7. Köy topluluğunun başkanları, bölge yürütme başkanlarına bağlıdır.
 8. Göyça-Zangezur Cumhuriyeti’nde Azerbaycanlı nüfusun tarihi vatanlarına dönüşü sağlandıktan sonra köy ve ilçelerde özgür, demokratik seçimlerle belediye yönetim sistemi kurulacaktır.